Załącznik nr 1 - „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na  zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” oraz kopię stosownych dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi dotyczącymi stycznia i września 2016 roku.

Natomiast załącznik nr 6a - „Oświadczenie o przekazaniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”, należy składać co miesiąc wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Czytaj: NFZ: zmiana współczynnika stawki kapitacyjnej w POZ to podwyżki dla pielęgniarek>>>

NFZ zamieścił komunikat w związku z opublikowanym 12 stycznia 2016 roku zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Oświadczenia do pobrania dostępne są na stronie www.nfz.gov.pl