Osoby, które planują wakacje w krajach Unii Europejskiej będą mogły odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wszyscy zainteresowani będą mogli ponadto założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, sprawdzić swój status ubezpieczenia, potwierdzić wniosek i wyjaśnić wątpliwości związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także uzyskać informacje o miejscach i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przy okazji Dnia Otwartego Fundusz chciałby także zwrócić uwagę na zjawisko polipragmazji -  nadużywania leków. W większości oddziałów NFZ dyżurować będą eksperci, którzy odpowiedzą na pytania wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Dzień Otwarty to również dobra okazja do zasięgnięcia informacji na temat programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży oraz programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.
W ramach Dnia Otwartego w wybranych oddziałach wojewódzkich będzie można także skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi lub pomiaru ciśnienia tętniczego.

Szczegółowe informacje na temat „Dnia Otwartego” w poszczególnych oddziałach Funduszu znajdują się na stronach internetowych oddziałów.