Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył pozostałą część rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2011 rok.
Jak informuje Medycyna Praktyczna Online, „16 września 2011 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek Paszkiewicz podpisał zarządzenie w sprawie uruchomienia pozostałej części rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok".
W ten sposób tegoroczne koszty świadczeń zdrowotnych zwiększyły się o 498 mln zł (czyli o 0,86%), w związku z czym osiągnęły już niemal 58,4 mld zł.
Najwięcej środków otrzymają województwa: mazowieckie (70 mln zł), śląskie (60,7 mln zł), wielkopolskie (43,9 mln zł) i małopolskie (42 mln zł). Z kolei, w grupie województw, które otrzymały najmniej, znajdują się: świętokrzyskie (17,3 mln zł), podlaskie (15,5 mln zł), lubuskie (13 mln zł) oraz opolskie (12,8 mln zł).
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 19 września 2011 r.
 
Data publikacji: 20 września 2011 r.