Z ustaleń NFZ wynika, że błędy w bazie dotyczą głównie życia lub śmierci, nazwisk, a także wielokrotnego nadania numeru PESEL tej samej osobie.

Błędy wynikają z faktu, że dane są wprowadzane ręcznie w gminnych wydziałach ewidencji, a także z tego, że gminy nie posługują się wystandaryzowanymi aplikacjami. Ma się to zmienić dopiero od 1 stycznia 2015, kiedy to wszelkie zmiany dotyczące urodzenia, stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, a także zgonu do rejestru PESEL będą wprowadzane przez urzędy stanu cywilnego.

Cały tekst- www.gazetaprawna.pl