Aby w tych warunkach zwiększyć wyniki, Neuca musiała szukać możliwości wzrostu w innych obszarach, a także zredukować koszty.

- Znaczący spadek marży z tytułu zmian ustawowych pokryliśmy w całości z oszczędności na kosztach sprzedaży i zarządu w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji Grupy.
Pozytywnie na podmioty działające w branży przełożyło się zachowanie rynku, który w całym roku wzrósł o blisko 10 procent. Dynamika wzrostu okazała się większa, niż zakładaliśmy w naszej prognozie finansowej. Tak dobry wynik to w dużej mierze efekt niskiej bazy z 2012 roku. Jednak w 2014 roku spodziewamy się mniejszej dynamiki wzrostu rynku – informuje prezes Sucharski.

W roku 2013 Neuca podpisała wstępną umowę przejęcia ACP Pharma. Wiele uwagi spółka poświęciła również rozwojowi segmentu marek własnych. Liczba produktów znajdujących się w portfolio Synoptis Pharma przekroczyła 200 pozycji. Na listach refundacyjnych pojawiły się również pierwsze leki sygnowane marką genoptim. Neuca wprowadziła też na rynek nową markę dermokosmetyków.

- Stale poszukujemy nowych obszarów wzrostu na rynku ochrony zdrowia. W ubiegłym roku w polu naszego zainteresowania znalazł się rynek podstawowej opieki zdrowotnej. Dla rozwoju tego przedsięwzięcia powołaliśmy spółkę i wkrótce w strukturach Grupy pojawią się pierwsze przychodnie. Upatrujemy w tym obszarze duże synergie, ponieważ pacjent, który trafia do przychodni, z reguły kieruje się później do aptek, którym niezmiennie, zgodnie z naszą strategią, poświęcamy najwięcej uwagi – informuje prezes Sucharski.

Grupa Neuca zanotowała w roku 2013 wzrost przychodów o 2 procent, wyniosły one 5 795 mln zł, podczas gdy w roku rok 2012 – 5 687 mln zł. Wzrost rynku hurtu aptecznego wyniósł 10 procent.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w 2013 roku - 102,5 mln zł i był wyższy od zysku osiągniętego w 2012 roku  o 9 procent. W IV kwartale 2013 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,1 mln zł i był niższy od zysku osiągniętego w IV kwartale 2012  roku o 21 procent.

Łączny udział spółek z Grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2013 roku wyniósł średnio 26,1 procent.