Przewidywane wyniki są także oparte na konsolidacji wyników wszystkich hurtowni Grupy ACP Pharma do końca 2014 roku. Zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spółka zobowiązana jest do sprzedaży hurtowni ACP Pharma w Bydgoszczy. Na potrzeby niniejszej prognozy spółka zakłada funkcjonowanie tej hurtowni w ramach Grupy do końca roku 2014 roku.

Grupa Kapitałowa Neuca łączy ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 30 procent.

Strategia Grupy polega na koncentracji na rozwoju podstawowej działalności, którą jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków, przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych. Należą do nich: zarządzanie własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzenie systemów informatycznych oraz świadczenie specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia. Grupa działa także na rynku usług wydawniczych (wydaje czasopisma "Świat Zdrowia", "Moje Zdrowie", "Magazyn Aptekarski").

Nauca zapowiada także inwestycje w sieć przychodni. Na ten cel planuje wydanie około 30 mln zł ze środków własnych. W tym celu została utworzona spółka Neuca Med.