W III konkursie programu złożono aż 1691 wniosków na kwotę blisko 4,6 mld złotych. Wkład własny przedsiębiorców to ponad 170 mln zł, co stanowi ponad 25 procent wartości projektów.

Projekty związane z medycyną rekomendowane do dofinansowana dotyczą między innymi zastosowania laserów w medycynie, opracowania innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca, wykrywania raka płuc,  komórek macierzystych, nowatorskiej terapii glejaka czy opracowania technologii wytwarzania nowego leku.

Program Badań Stosowanych od 2012 roku wspiera naukowców i przedsiębiorców w zakresie badań naukowych ukierunkowanych na wykorzystanie ich wyników w praktyce. Celem programu jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej.

– Wspieramy projekty, które mają na celu zarówno pozyskanie nowej wiedzy mającej zastosowanie w praktyce, jak i badania pozwalające na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Nasza oferta spotkała się z rosnącym zainteresowaniem, co potwierdza, że polscy naukowcy i przedsiębiorcy coraz częściej chcą wspólnie realizować innowacyjne projekty  – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR. – Wierzę, że już niebawem będziemy mogli zaprezentować nową formułę programu, która jeszcze w większym stopniu przyczyni się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki  – dodaje dyrektor NCBR.

W sumie w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie na realizację  około 500 projektów. Obszary objęte programem obejmują nauki chemiczne, geologię, górnictwo, budownictwo, technologie informacyjne, elektronikę, automatykę i robotykę, energetykę, technologie materiałowe,  mechanikę i transport, nauki medyczne i farmaceutyczne, nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne, a także kierunki interdyscyplinarne.