Wkrótce rozpoczną się prace nad szczegółowymi zaleceniami dla poszczególnych kategorii produktów i kanałów dystrybucji.

Inicjatorami współpracy są Instytut Żywności i Żywienia oraz podmioty zrzeszające przedsiębiorców: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków oraz Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu.

Wiodącą rolę w tej grupie pełni Instytut Żywności i Żywienia, który pełni wiodącą rolę w zakresie propagowania zasad racjonalnego żywienia oraz promocji zdrowego stylu życia, a zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 odgrywa również znaczącą rolę w zakresie promowania rozwiązań reformulacyjnych w Polsce i na forum Unii Europejskiej.

– Poprawa jakości produktów żywnościowych i ułatwienie konsumentom dostępu do tzw. „zdrowszej opcji” są wskazywane jako jedno z istotnych działań mających na celu zahamowanie niekorzystnych trendów, takich jak nadwaga i otyłość. Wytyczne w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Istotna jest również konieczność dopasowania celów optymalizacyjnych do potrzeb i nawyków żywieniowych polskich konsumentów. Współpraca nauki i przemysłu w tej dziedzinie niewątpliwie może przyczynić się do poprawy jakości żywieniowej żywności w Polsce oraz korzystnych zmian w obszarze zdrowia publicznego – konkluduje prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie optymalizacji produktów spożywczych w Polsce doskonale wpisuje się w aktualne zalecenia Unii Europejskiej, co podkreślił Przewodniczący Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia  Wojciech Kałamarz.
-  Unia Europejska zaleca krajom członkowskim wprowadzanie krajowych planów ulepszania produktów spożywczych. Rekomendowane jest podejmowanie działań przy współpracy z producentami żywności, sprzedawcami detalicznymi oraz sektorem gastronomii, aby zachęcić do ulepszania produktów spożywczych zgodnie z wytycznymi sektora zdrowia i promocji zdrowych wyborów żywieniowych w celu ułatwienia ich podejmowania. Polska inicjatywa zdecydowanie spełnia te oczekiwania – mówi Kałamarz.

 [-OFERTA_HTML-]

– Producenci żywności od wielu lat podejmują skuteczne działania na rzecz poprawy jakości żywieniowej produktów spożywczych. Osiągają to poprzez innowacje oraz, tam gdzie to możliwe i właściwe, reformulację produktów. Dotyczy to między innymi redukcji soli, cukru, kwasów tłuszczowych nasyconych oraz kwasów tłuszczowych typu trans. Jednocześnie podejmowane są prace na rzecz podwyższenia zawartości takich składników jak błonnik, pełne ziarno, owoce, warzywa czy surowce mleczne. Branża prowadzi również działania na rzecz zróżnicowania wielkości opakowań i lepszego ich dopasowania do potrzeb konsumentów. Jednakże podpisanie listu intencyjnego o współpracy rozpoczyna nowy etap, jakim będzie podjęcie w Polsce skoordynowanych działań w tym zakresie z udziałem wszystkich znaczących uczestników łańcucha żywnościowego – wyjaśnia Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu PFPŻ ZP.

Oprócz Polskiej Federacji Producentów Żywności, sygnatariuszami listu są organizacje branżowe przemysłu spożywczego, których zaangażowanie jest kluczowe w kontekście wypracowywania przyszłych celów dla poszczególnych kategorii produktów.

W inicjatywę zaangażowana jest Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, skupiająca największe sieci handlowe, a współpraca na rzecz optymalizacji wartości energetycznej i  składu produktów spożywczych będzie przebiegać również przy współpracy z sektorem gastronomii i cateringu.

 

Źródło: PFPŻ ZP