Jury uznało, że tekst Tomasza Kędzi jest ważny w skali ogólnopolskiej, a jego lokalne ujęcie i opisane przykłady dowodzą dobrej pracy reporterskiej i solidnego dziennikarstwa. Ze względu na podjętą tematykę materiał mieści się w trzech kategoriach konkursowych: dziennikarstwo śledcze, ekonomia i zdrowie. To, że został zgłoszony w kategorii zdrowie potwierdza zainteresowania autora, który w swoich tekstach często podejmuje właśnie tę tematykę.

Nowiny Jeleniogórskie zostały Gazeta Lokalną Roku 2013. Nagrody w konkursie przyznawane były w dziesięciu kategoriach: dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, ekonomia, rolnictwo, wieś i ekologia, edukacja, zdrowie, społeczeństwo, publicystyka historyczna, fotografia prasowa oraz filmowy materiał dziennikarski zamieszczony na stronie internetowej. 

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali dziennikarze i wydawcy niezależnych gazet lokalnych. Warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie tekstu, zdjęcia lub materiału filmowego opublikowanego od października 2012 roku do połowy listopada 2013 roku. Nadesłane prace oceniali dziennikarze z mediów ogólnopolskich. W tym roku przewodniczącym jury był Mariusz Szczygieł, a w skład jury wchodzili: Bertold Kittel, Aleksandra Myczkowska, Maciej Pawlak, Aleksandra Pezda, Grażyna Raszkowska, Wojciech Staruchowicz.

Na konkurs wpłynęło prawie 1000 materiałów dziennikarskich. Laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 5 tys. zł. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 stycznia 2014 roku w piątek w Sejmie.  Patronat honorowy nad konkursem po raz trzeci objęła marszałek Sejmu Ewa Kopacz.