Doustny potrójny inhibitor angiokinazy może okazać się nową opcją terapeutyczną dla pacjentów cierpiących na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca NDRP) o budowie histologicne gruczołowej. Istotne wydłużenie przeżycia - o rok - odnotowano w III fazie prób klinicznych na pacjentach, którzy przeszli chemioterapię pierwszego rzutu.


Źródło: Puls Medycyny