Według Rady projekt nie uzależnia możliwości uzyskania bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego od sytuacji majątkowej pacjenta.

W związku z tym może to prowadzić do sytuacji, w której beneficjentem proponowanych rozwiązań będzie osoba w dobrej sytuacji majątkowej, choć pobierająca emeryturę lub rentę w wysokości nieprzekraczającej kwoty najniższej emerytury. Projekt nie wskazuje również źródeł finansowania proponowanych rozwiązań.

Oprac. Magdalena Okoniewska