W załączniku numer 2 rozporządzenia zatytułowanym „Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego", w rozdziale 4 „Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej" wymienione komórki organizacyjne występują w rejestrze pod jednym wspólnym kodem resortowym „4920". Nadanie odrębnego kodu resortowego dla apteki szpitalnej lub zakładowej i odrębnego dla działu farmacji szpitalnej jest konieczne w celu prawidłowej identyfikacji podmiotu leczniczego przez płatnika.

W obecnej sytuacji Narodowy Fundusz Zdrowia widząc oznaczenie „4920" nie może jednoznacznie stwierdzić czy w szpitalu znajduje się apteka szpitalna/zakładowa czy jedynie dział farmacji szpitalnej.

Izba podkreśla w swoim piśmie, że działowi farmacji szpitalnej, zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, przypisuje się wprawdzie niektóre zadania apteki szpitalnej, takie jak organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne czy udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, ale podmiot ten nie jest uprawniony do wykonywania wszystkich zadań, jakie przypisane zostały aptece szpitalnej czy zakładowej.

Dział farmacji szpitalnej nie ma uprawnień do sporządzania leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, przygotowywania leków w dawkach dziennych w tym leków cytostatycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych czy udziału w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala.

Oprac. Magdalena Okoniewska
Źródło: Naczelna Izba Aptekarska
http://nia.org.pl/news/2641/1/koniecznosc-nadania-odrebnego-kodu-resortowego-dla.html