Zmiana wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Druk nowego zlecenia na zaopatrzenie  oraz przykładowo wypełnione nowe zlecenie  dostępne są na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Oprac. Magdalena Okoniewska

Źródło: NIA