Rzeczniczka prasowa resortu Milena Kruszewska zareagowała w ten sposób na atrykuł opublikowany w Dzienniku Polskim, w którym zasugerowano taki scenariusz.

- Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowym modelem kontraktowania i rozliczania świadczeń specjalistycznych, w ramach tzw. systemu zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych (sieć szpitali w sensie funkcjonalnym), który będzie obejmował opiekę szpitalną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną - czytamy w wysłanym redakcji sprostowaniu.

Jego autorka pisze, że o włączeniu danego podmiotu leczniczego do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych mają decydować wyłącznie kryteria merytoryczne, tj. zakres i charakter udzielanych świadczeń, w ramach dotychczasowych kontraktów z NFZ, nie zaś forma prawna czy struktura właścicielska podmiotu.