Zgodnie z uzasadnieniem do projektu konieczność wydania wskazanego rozporządzenia przez ministra zdrowia wynika z wejścia w życie 18 stycznia 2014 roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw z 6 grudnia 2013 roku  (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Nowelizacja zwiększyła między innymi zakres osób, które będą podlegać badaniom lekarskim. Dotychczas takie badania musieli przejść kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniowie tych szkół, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Po wejściu w życie nowelizacji zakres badań obejmuje także kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy tych kursów, wykreślono natomiast szkoły ponadpodstawowe z uwagi na to, iż dopiero kandydaci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych narażeni są na działanie wskazanych czynników.

Warto wskazać, iż badania lekarskie tych osób przeprowadza lekarz, który spełnia dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa pracy. Do projektu dodano przepisy przejściowe, które umożliwią dokończenie na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tych postępowań w sprawie badań lekarskich, które rozpoczęły się przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, projektowany akt normatywny powinien wejść w życie nie później niż 1 września 2014 roku. Wejście nowego aktu spowoduje uchylenie dotychczas obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 11 sierpnia 2010 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. Nr 155 poz. 1045).

Opracowanie: Jacek Tkacz