Resort przypomina, że w sytuacji, gdy podmiot leczniczy traci umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na przykład w wyniku przegranego konkursu ofert lub niezakwalifikowania do sieci szpitali, prawa pacjenta zabezpieczają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Gwarantują one, że pacjenci nie utracą miejsc na listach oczekujących.

W sieci znalazło się około 145 tysięcy łóżek ze wszystkich 153 tysięcy obecnie zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zatem większość pacjentów znajdujących się aktualnie na listach oczekujących czeka na przyjęcie w szpitalu objętym siecią.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że sieć szpitali nie zmienia podstaw systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, jej wprowadzenie nie zwiększa – w porównaniu ze stanem obecnym – prawdopodobieństwa, że dana placówka ochrony zdrowia będzie musiała zaprzestać działalności z powodu utraty kontraktu z NFZ.

W Polsce od 1999 roku obowiązuje system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Od początku polega na zakupie świadczeń zdrowotnych w konkursach ofert (ogłaszanych z reguły co 3 lata). Przedmiotem tych konkursów były poszczególne zakresy świadczeń (takie jak kardiologia czy choroby wewnętrzne), dlatego konkurencja dotyczyła nie tyle szpitali, ile poszczególnych oddziałów.

W związku z tym system ten nigdy nie gwarantował, że placówki będą miały zapewnione ciągłe finansowanie. Zakładał okresowe zmiany wynikające z rozstrzygnięć postępowań konkursowych (podmioty mogły stracić kontrakty, jeśli przegrały w konkursie).

Resort przypomina więc, że obecne zmiany dotyczące podmiotów leczniczych nie są nowe i wpisują się w tryb funkcjonowania dotychczasowego systemu, dotyczy to struktury  organizacyjnej – zarówno funkcjonowania oddziałów szpitalnych, jak i zatrudnienia personelu medycznego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Szpitale zakwalifikowane do sieci, które wykonują większość świadczeń szpitalnych oraz znaczną część świadczeń ambulatoryjnych, uzyskają kontrakty na 4 lata. To ustabilizuje ich sytuację.

Natomiast szpitale, które nie wejdą do sieci, również będą mogły udzielać świadczeń w ramach kontraktu z NFZ – zachowujemy obecny konkursowy tryb kontraktowania świadczeń.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ będą ogłaszali postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze.

Pula środków NFZ przeznaczanych na zakup świadczeń szpitalnych od podmiotów, które nie spełnią warunków wejścia do sieci, nie zmniejszy się. 7 procent ogólnej puli na leczenie szpitalne przeznaczonej na kontrakty odpowiada udziałowi środków NFZ (na leczenie szpitalne), które przypadają obecnie na te podmioty, które znalazłyby się poza siecią.

 

Źródło: www.mz.gov.pl