Zalecenie dotyczą diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej i stosowane są we wszystkich standardach medycznych.
Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone.

Minister zdrowia: standardy organizacyjne

W rozporządzeniu minister zdrowia będzie określał organizację opieki zdrowotnej. W przypadku standardów opieki okołoporodowej -  nad kobietami w czasie fizjologicznej ciąży. Będzie także określał organizację opieki nad noworodkiem. Dotychczasowe standardy, które będą obowiązywały do czasu wydania nowego rozporządzenia, maksymalnie do końca 2018 roku, również określają kwestie organizacyjne. Zostaną one przeanalizowane i obecne przepisy zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowego standardu. Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało natomiast przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych.

Towarzystwa naukowe: standardy postępowania medycznego

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że standardy medyczne są to między innymi opisy poszczególnych procedur medycznych. Towarzystwa naukowe oraz zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny opracowują je na podstawie aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych.
Standardy te stanowią bardzo ważne wskazówki w codziennej praktyce lekarskiej. 

„Jednak nie powinny stanowić bezwzględnie obowiązujących przepisów, ponieważ odnoszą się do sytuacji przeciętnych, najczęściej występujących w medycynie. Zdążają się sytuacje, w których dla dobra pacjenta nie można ich zastosować. W takim przypadku pojawia się problem – wszelkie odstępstwa lekarza od tych standardów mogą skutkować np. odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego lub personelu udzielającego świadczeń” – wyjaśnia resort.

Minister zdrowia będzie mógł ogłaszać w obwieszczeniu standardy postępowania medycznego opracowane przez towarzystwa naukowe. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu.

Ministerstwo przypomina też, że zmiany dotyczące standardów opieki medycznej zostały wprowadzone w wyniku uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską.

 

Źródło: www.mz.gov.pl