Jak wyjaśnia prawodawca, kwotę za wykonanie analizy weryfikacyjnej oszacowano biorąc pod uwagę koszty osobowe, administracyjne oraz rzeczowe. Analizy weryfikacyjne będą stanowiły nowy zakres działań i będą mogły się składać z analizy racjonalizacyjnej oraz oceny instrumentów podziału ryzyka - co sprawia, że kwota ta jest wyższa od opłaty za sporządzenie raportu w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej i oceny raportu dotyczącego leków lub wyrobów medycznych.

Źródło: Puls Medycyny