Raport uwzględnia obowiązujące dyrektywy unijne i  stanowi wyłącznie materiał opiniodawczo-doradczy, który zawiera rekomendacje dla ministra zdrowia.

Resort podkreśla, że rekomendacje są pomocne przy planowanej tzw. dużej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ale nie mogą być postrzegane jako jedyny przyjęty kierunek zmian. Tzw. duża nowelizacja będzie poddana szerokim konsultacjom – międzyresortowym oraz publicznym. Wówczas każdy będzie mógł zgłosić uwagi do projektu.

Obecnie resort pracuje nad ogólnymi założeniami do nowelizacji ustawy.

Raport zespołu ekspertów do spraw zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów jest dla ministra zdrowia jedynie rekomendacją. Raport stanowi istotny wkład merytoryczny  do przygotowywanych zmian w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyjaśnienie na ten temat w związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami na temat przesunięcia specjalizacji w dziedzinie diabetologii z listy specjalizacji medycznych.


Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]