O wprowadzenie finansowej rekompensaty upominało się Rządowe Centrum Legislacyjne. Ostateczną decyzję podejmie w tej sprawie rząd.

Rada Ministrów na posiedzeniu 18 marca rozpatrzy projekt ustawy transgranicznej. Określa ona zasady, na jakich pacjenci będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów leczenia w innych krajach UE. Takie prawo przyznała dyrektywa transgraniczna, zgodnie z którą chory ma prawo leczyć się w dowolnym państwie UE oraz odzyskać poniesione koszty. Zwróci mu je jego ubezpieczyciel do wysokości, jaką za dane świadczenie płaci w jego kraju.


Cały artykuł- www.gazetaprawna.pl