Ministerstwo podało jako wysokość środków przeznaczonych na leczenie bólu kwotę, która finansowała świadczenia realizowane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w poradniach leczenia bólu. W roku 2009 było to 18 915 625 zł, w roku 2010 – 17 879 113 zł, w roku 2011 – 19 772 132 zł, w roku 2012 – 20 587 416 zł, a w roku 2013 – 21 007 189 zł. Jak jednak zwrócono uwagę, leczenie bólu było także prowadzone w ramach pozostałych rodzajach świadczeń, ale nie jest możliwe ich wydzielenie. Natomiast na refundowane leki stosowane w uśmierzaniu bólu wydano w sumie w latach 2009-2013 – 888 194 zł, najwięcej w roku 2011 – 214 776 zł. Razem z kwotą przeznaczoną na działalność poradni leczenia bólu w ciągu pięciu lat od roku 2009 do 2013 przeznaczono na leczenie bólu niecały miliard złotych.

Ministerstwo poinformowało, że w 2014 roku podjęto działania polegające na zamieszczeniu treści dotyczących problematyki leczenia bólu w programie kursu specjalizującego „Ratownictwo medyczne”, obowiązkowego dla lekarzy i dentystów.

Ministerstwo podkreśliło też, że dobiegają końca prace nad przygotowaniem programów specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych we wszystkich dziedzinach medycyny, w których zostaną zawarte między innymi jednolite treści dotyczące leczenia bólu. Natomiast w marcu 2014 w Ministerstwie Zdrowia odbyła się debata ekspercka w sprawie identyfikacji barier stojących przed upowszechnieniem skutecznych i nowoczesnych metod leczenia bólu oraz wypracowania rozwiązań systemowych.