Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia dla kadr medycznych (lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i położnych) w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności na zasadach i w zakresie określonym w programie polityki zdrowotnej.

Konkurs dotyczy kształcenie podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi oraz kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych. Wnioskodawca lub partner muszą stanowić podmiot będący ośrodkiem referencyjnym dla Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego. Poza tym wnioskodawca musi posiadać doświadczenie w szkoleniach personelu medycznego i musi zapewnić kadrę dydaktyczną w postaci doświadczonych specjalistów w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, genetyki klinicznej, posiadających wiedzę z zakresu andrologii, a także położnych oraz psychologów zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]