Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat na temat kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach projektu systemowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jak informuje MZ, postępowanie w sprawie wyboru realizatorów projektu systemowego dotyczącego kształcenia pielęgniarek i położnych nastąpiło 26 maja 2011 roku i było dwuetapowe. W pierwszym etapie wyłoniono 67 uczelni spełniających określone warunki (m.in. posiadających akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo/położnictwo), z którymi następnie zawarto umowy ramowe, uprawniające uczelnie do składania ofert wykonawczych na prowadzenie studiów pomostowych od października 2011 roku. W drugim etapie – składania ofert wykonawczych – wyłoniono 38 uczelni, które będą realizowały studia pomostowe dla pielęgniarek i 9 uczelni realizujących studia pomostowe dla położnych.
W związku z olbrzymim zainteresowaniem tą formą kształcenia wśród pielęgniarek i położnych, Ministerstwo Zdrowia zamierza uruchomić kolejne studia pomostowe od lutego 2012 roku i w związku z tym chce przeprowadzić w ramach posiadanych środków finansowych dodatkowy nabór wiosenny w roku akademickim 2011/2012.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, 19 września 2011 r.
 
Data publikacji: 20 września 2011 r.