MZ: Informacja w sprawie ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
\\

Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację prasową na temat zmiany rozporządzenia w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.

28 marca br. wchodzi w życie dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/9/UE z 7 marca 2012 r., zmieniająca załącznik 1 do dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, który wprowadza zmienione teksty ostrzeżeń umieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.

Komisja Europejska nie zakończyła prac nad ostatecznym kształtem ostrzeżeń łączących nowe teksty z ilustracjami graficznymi i w chwili obecnej nie jest jeszcze znany termin zatwierdzenia biblioteki nowych, ilustrowanych obrazami ostrzeżeń.

Mając na względzie konieczność implementacji dyrektywy Komisji Europejskiej z 7 marca 2012 r. do prawa krajowego w określonym terminie, Minister Zdrowia podjął decyzję o utrzymaniu dotychczasowego brzmienia przepisów rozporządzenia z 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 275), oraz o wprowadzeniu zmian zgodnie z wytycznymi tej dyrektywy po zatwierdzeniu biblioteki nowych, ilustrowanych obrazami, ostrzeżeń.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2012 r.

\
Data publikacji: 28 marca 2012 r.