W nawiązaniu do niedawnego i głośnego stwierdzenia Jerzego Owsiaka o braku właściwych relacji między Ministerstwem Zdrowia a Fundacją WOŚP, Zarząd Krajowy OZZL stwierdza, że problem aroganckiej postawy Ministerstwa Zdrowia wobec tzw. partnerów społecznych ma znacznie szerszy zasięg i dotyczy również m. innymi relacji MZ z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy -czytamy w oświadczeniu przewodniczącego.

Krzysztof Bukiel podkreśla, że żaden z przedstawionych przez OZZL postulatów nie został przez ministerstwo zdrowia poważnie potraktowany, ani merytorycznie oceniony. Jeżeli jakikolwiek z nich doczekał się realizacji, to nastąpiło to wyłącznie w wyniku gwałtownej akcji protestacyjnej lekarzy. Odpowiedzi ministerstwa na propozycje OZZL mają charakter wyłącznie zdawkowy i służą zaledwie wypełnieniu formalnych wymogów udzielania odpowiedzi przez administrację państwową. Wygląda to tak, jakby Ministerstwo Zdrowia nie było w ogóle zdolne do podjęcia merytorycznej dyskusji w sprawach dotyczących realnych problemów polskiej, publicznej służby zdrowia.

Źródło: www.ozzl.org.pl