Dodatkowe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu w zakresie onkologii, pediatrii i chirurgii dla podmiotów leczniczych oraz centrów onkologii, a także na zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego, na co przeznaczono 123,8 mln zł, na zakup za 24 mln zł 16 dentobusów , w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego oraz na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w około 20 tysiącach szkół, co będzie kosztowało 134 mln zł.

Dzięki dodatkowym pieniądzom będą także środki na zakup aparatury i sprzętu dla szpitali ogólnych i klinicznych, instytutów badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego za około 430 mln zł.

Na zakup leków na leczenie hemofilii oraz szczepionek do obowiązkowych szczepień ochronnych przeznaczone zostanie 116 mln zł, na realizację Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Polkard – 74 mln zł, a na realizację w roku 2017 programu „Za życiem” – 9 mln zł.

Środki te sfinansują także podwyżki wynikające z ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), co będzie kosztowało 25 mln zł.

Resort zdrowia przypomina, że we wrześniu 2017 roku uruchomione zostały środki w wysokości 764 mln zł, z czego około 364 mln zł przeznaczone zostanie  na dodatkowe świadczenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmniejszenia kolejek w takich priorytetowych dziedzinach, jak operacje usunięcia zaćmy, operacje wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego, wykonanie diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego czy leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Natomiast około 400 mln zł zostało przeznaczone na zwiększenie w III kwartale 2017 roku finansowania świadczeń udzielanych w specjalistycznych oddziałach dziecięcych, w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT) oraz „nielimitowanych” świadczeń diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego udzielanych na podstawie karty DILO.

Ministerstwo planuje także w ramach dodatkowych środków sfinansować spłatę znacznej części nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w latach ubiegłych i w roku 2017.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W związku z tym uruchomione zostały dodatkowe środki w wysokości 572 mln zł z funduszu zapasowego NFZ oraz środki w wysokości do 1 mld zł z budżetu państwa jako dotacja dla NFZ z przeznaczeniem na spłatę nadwykonań i świadczeń wysokospecjalistycznych.

Zwiększone środki przyznane z budżetu umożliwią również sfinansowanie przez NFZ nadwykonań w ramach świadczeń wysokospecjalistycznych, które dotyczą głównie procedur przeszczepowych oraz kardiologicznych i kardiochirurgicznych udzielanych w trybie ratującym życie.

 

Źródło: www.mz.gov.pl