Powstanie tego zespołu zapowiedziała Prezes Rady Ministrów Beata Szydło po spotkaniu z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Głównym celem prac zespołu będzie przygotowanie rozwiązań i analiz dotyczących wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6 procent PKB, przyszłości kadr medycznych w Polsce i sposobu ich wynagradzania.

Zespół będzie wypracowywał rozwiązania w trzech obszarach zgłaszanych przez lekarzy-rezydentów, czyli wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, zmian w obszarze kształcenia kadr medycznych oraz regulacji dotyczących wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym wynagrodzeń lekarzy-rezydentów.

W środę 11 października 2017 roku premier Beata Szydło zaprosiła do pracy w zespole lekarzy z Porozumienia Rezydentów OZZL. 13 października minister zdrowia ma wystąpić do właściwych ministerstw, samorządów zawodów medycznych, przedstawicieli strony społecznej: związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także podmiotów kształcących lekarzy i lekarzy-dentystów o wskazanie przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach zespołu.

Resort zdrowia zaprasza także do prac w zespole przedstawiciele lekarzy-rezydentów.

Założono, że prace zespołu zakończą się do 15 grudnia 2017 roku.

Źródło: www.mz.gov.pol

 [-DOKUMENT_HTML-]