Zabiegi usuwania zaćmy, wszczepiania endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz badania diagnostyczne: tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego to grupa procedur, na wykonanie których pacjenci w Polsce oczekują długo. W połowie września 2017 roku oddziały NFZ między innymi na sfinansowanie tych świadczeń otrzymały dodatkowe 764 mln zł, dzięki czemu kolejki mają się skrócić.

Resort szacuje, że dzięki tym środkom jeszcze w 2017 roku uda się dodatkowo przeprowadzić 46 tysięcy operacji usunięcia zaćmy (wszystkie pilne przypadki oraz część stabilnych) i 15,5 tysiąca operacji wszczepienia endoprotez. Ponadto dzięki tym środkom jeszcze w 2017 roku 82 tysiące pacjentów będzie miało wykonane badanie tomografii komputerowej - ma to skrócić kolejki o blisko połowę. Sfinansowane będą też dodatkowe badania rezonansem magnetycznym - Resort szacuje, że wykonanych zostanie 91,6 tysiąca takich badań, co ma skrócić kolejki o prawie jedną trzecią.

Ministerstwo Zdrowia podaje, że na operację zaćmy na koniec 2016 roku czekało ponad pół miliona pacjentów, a średni czas oczekiwania wynosił 585 dni. Na endoprotezoplastykę stawu kolanowego czekano średnio 542 dni (na koniec 2016 roku na listach oczekujących wpisanych było ponad 114 tysięcy pacjentów), a na endoprotezoplastykę stawu biodrowego - 460 dni (czekało prawie 105 tysięcy osób). Na rezonans magnetyczny oczekiwało ponad 332 tysiące osób, a średni czas oczekiwania wynosił 193 dni. Z kolei na tomografię komputerową czekało 178 tysięcy pacjentów, a średni czas oczekiwania wynosił 70 dni.

Resort zdrowia zwraca uwagę, że wydatki NFZ na diagnozowanie, leczenie i profilaktykę systematycznie rosną: w 2015 roku wynosiły prawie 67,8 mld zł, a w 2016 roku - 71 mld zł. W 2017 roku na te cele NFZ planuje przeznaczyć 76,4 mld zł, a w 2018 roku - 78,6 mld zł. Zgodnie z uchwaloną w piątek 24 listopaa 2017 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać do poziomu 6 procent PKB w 2025 roku. W 2017 roku, według szacunków resortu, wskaźnik ten wyniesie 4,73 procenta PKB.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Ministerstwo zdrowia zwraca uwagę, że w 2017 roku centrala NFZ trzykrotnie przekazywała oddziałom Funduszu dodatkowe środki na sfinansowanie tych świadczeń, na które pacjenci oczekują najdłużej. W sumie na skrócenie kolejek przeznaczono dodatkowy 1 mld zł.

Resort zapewnia, że "pierwsze efekty dodatkowego finansowania świadczeń są już widoczne" i wskazuje, że w październiku szpitale sprawozdały wykonanie większej liczby tych świadczeń niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że w celu zmniejszenia kolejek przeprowadza także zmiany systemowe, czego przykładem było wprowadzenie 1 października 2017 roku tzw. sieci szpitali. Zdaniem resortu skorzystają na tym rozwiązaniu pacjenci szukający pomocy w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych, bowiem szpitale, które udzielają więcej świadczeń ambulatoryjnych, będą mogły liczyć na większy ryczałt. Z kolei te świadczenia szpitalne, które są kosztowne i mogłyby wyczerpać środki przekazywane w formie ryczałtu, są finansowane odrębnie (na przykład zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego).

Resort zwraca uwagę, że w celu poprawy dostępności do endoprotezoplastyki oraz skrócenia czasu oczekiwania na rehabilitację po zabiegach przygotowywano projekt nowego świadczenia gwarantowanego: endoprotezoplastyka stawu biodrowego - opieka kompleksowa.
- Zgodnie z założeniami kompleksowa opieka ma zapewnić koordynację poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjenta, co spowoduje wyraźną poprawę skuteczności i jakości leczenia - ocenia Ministerstwo Zdrowia.(pap)