Ministerstwo Zdrowia chce dać 650 tys. zł na zakup aparatury dla ośrodków kardiologii dziecięcej.
Jak poinformowała Minister Zdrowia, 12 ośrodków kardiologii dziecięcej na terenie kraju otrzyma w sumie 650 tys. zł na „zakup aparatury dla oddziałów prowadzących rehabilitację kardiologiczną”.
Te placówki zostały wyłonione w drodze konkursu, ogłoszonego w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”, prowadzonego od 2003 r. przez Ministra Zdrowia i rozstrzygniętego w dniu 29 kwietnia br.
Do rywalizacji mogły przystąpić oddziały kardiologiczne, poradnie kardiologiczne, ośrodki kardiologii inwazyjnej oraz oddziały kardiochirurgiczne, w których prowadzona jest rehabilitacja kardiologiczna dzieci. Lista ośrodków kardiologii dziecięcej, które zmodernizują lub uzupełnią bazę sprzętową poprzez zakup aparatury do 24-godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera dzięki funduszom przekazanym przez Ministra Zdrowia w ramach POLKARD jest dostępna na stronie internetowej MZ.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mz.gov.pl, 2 maja 2011 r.

Data publikacji: 4 maja 2011 r.