Na projekty przeznaczono ponad 450 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty te realizowało łącznie 106 beneficjentów. Dzięki inwestycjom znacznie poprawiła się infrastruktury szpitalnych oddziałów ratunkowych w niemal połowie istniejących jednostek. Poprzez rozbudowę szpitali o nowe oddziały, przebudowę oraz remont starych pomieszczeń, a także zakup sprzętu wykorzystującego nowoczesne technologie poprawiono jakość i dostępność oferowanych usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego.  

W ramach realizowanych projektów zakupiono nowoczesne aparaty i urządzenia niezbędne do diagnostyki i leczenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Były to między innymi aparaty RTG z ramieniem C, kardiomonitory, aparaty do znieczulenia dzieci i dorosłych, respiratory stacjonarne i transportowe, defibrylatory, ultrasonografy, a także mobilne stoły operacyjno-zabiegowe. Zapewniono także dostęp do lądowiska dla helikopterów.