Każda z osób musiała mieć poparcie co najmniej 15 organizacji środowiskowych.

W skład Rady weszło, oprócz 20 przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, po 5 reprezentantów samorządów terytorialnych i administracji publicznej oraz 7 osób z organizacji pracodawców i związków zawodowych.

 - Mamy w Polsce 5 mln osób niepełnosprawnych. Co ósmy obywatel zmaga się z tym problemem – mówiła podczas posiedzenia inauguracyjnego Rady minister Rafalska. – Dlatego bardzo ważnym zadaniem rządu jest zapewnienie im możliwości pełnego udziału w każdym obszarze życia i pomoc w przełamywaniu licznych barier, na jakie wciąż się natykają.

Minister Rafalska podkreśliła, że pilnego udoskonalenia wymaga wprowadzone niemal 26 lat temu narzędzie prawne, czyli pierwsza odrębna ustawa  dotycząca praw osób niepełnosprawnych.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 – Przyświeca nam idea stworzenia systemu komplementarnego wsparcia, budowanego w atmosferze dialogu, dostosowanego do potrzeb i możliwości konkretnej osoby – zapowiedziała minister.

Minister przypomniała też, że choć w porównaniu z 2015 rokiem, o 1,5 pkt procentowy wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który obecnie wynosi 24 procent, a wskaźnik aktywności zawodowej, między innymi dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, osiągnął 27 procent, to wciąż są to wartości niewystarczające.

Podczas posiedzenia ogłoszono wyniki konkursu na nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Na otwarty konkurs ogłoszony przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wpłynęło 19 projektów.

 

Źródło: www.mpips.gov.pl