Męcina zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odbędą się rozmowy z ministerstwem finansów o wniosku ministra pracy dotyczącym uruchomienia kolejnej puli 500 mln zł z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych. Poinformował, że przygotowywany jest kolejny wniosek na 500 mln zł przeznaczonych na świadczenia. Przypomniał, że w 2012 r. wykorzystano na ten cel milion złotych.

Wiceminister przedstawił w czwartek w Sejmie informację na temat planowanej reformy publicznych służb zatrudnienia, o którą wniósł klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Zmiany mają m.in. zwiększyć efektywność działania urzędów pracy oraz lepiej dostosować ich ofertę do potrzeb bezrobotnych.

"W sprawie składki zdrowotnej (od bezrobotnych – PAP) też pracujemy. Niezwłocznie po tym, jak do Wysokiej Izby trafi nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia będziemy zajmować się uregulowaniem tej kwestii, ważnej również ze względu na funkcjonowanie urzędów pracy" – powiedział wiceminister.

Przez zmiany w zasadach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych resort chciałby odciążyć urzędy pracy od grupy osób, które rejestrują się tylko po to, by móc skorzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej.

"Nowe rozwiązanie nikogo nie pozbawi prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych" – zaznaczył Męcina. "Jeżeli chcesz pracę, masz się rejestrować jako osoba bezrobotna, jeśli chcesz tylko uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – masz do niego prawo" – tłumaczył.

Wcześniej poinformował, że zmiany w publicznych służbach zatrudnienia zostały szeroko skonsultowane nie tylko z samymi urzędami pracy, ale też z samorządami, również w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu. "Kilkadziesiąt spotkań, które odbyliśmy we wszystkich regionach kraju, plus spotkania z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi dały nam kompromis, który – mam nadzieję – wkrótce trafi do parlamentu i będzie odpowiedzią na rzeczywiste wyzwania" – podkreślił.

Zgodnie z propozycjami resortu bezrobotni będą profilowani na „aktywnych, wymagających wsparcia i najbardziej oddalonych od rynku pracy”, a oferta dla nich będzie dostosowywana indywidualnie – tłumaczył Męcina. Urzędy pracy będą musiały się wykazać efektywnością pracy z bezrobotnymi w przywracaniu ich na rynek pracy.

Z konkretnym bezrobotnym będzie pracował bezpośrednio indywidualny doradca. Taką indywidualną obsługę będą też miały firmy szukające pracowników. Urzędy będą współpracowały z prywatnymi agencjami pracy lub organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą bezrobotnym, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Męcina przypomniał, że pilotaż rozwiązań trwa w województwach dolnośląskim, mazowieckim i podkarpackim.

Ministerstwo pracy planuje, by kwoty przekazywane na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy były powiązane z efektami działania urzędów. Większe środki na aktywizację bezrobotnych mają być przekazywane do tych regionów, które najbardziej efektywnie z nich korzystają.

Nowe przepisy mają też m.in. ułatwić tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia kobiet po urlopie wychowawczym, wspierać pracodawców zatrudniających bezrobotnych powyżej 50. roku życia.