MP Online: Konferencja na temat korekty zasad refundacji
\\

Medycyna Praktyczna Online zorganizowała konferencję „Jak wystawiać recepty?”.

30 marca 2012 r. odbyła się konferencja „Jak wystawiać recepty”, zorganizowana przez „Medycynę Praktyczną”.

Wydarzenie zgromadziło kilkuset lekarzy z całej Polski, a jego temat przewodni wzbudzał ogromne emocje. Podczas ożywionej dyskusji wyłoniły się konstruktywne propozycje zmian w prawie, ułatwiających życie zarówno lekarzom, jak i pacjentom, producentom i dystrybutorom leków oraz aptekarzom.

W pierwszej części spotkania odbyły się trzy wykłady kliniczne. Prof. Anetta Undas mówiła o „Zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo zatorowym u chorych poddawanym zabiegom operacyjnym, przyjmujących leki przeciwkrzepliwe”. Prof. Małgorzata Bulanda omówiła przypadki kliniczne związane z empiryczną antybiotykoterapią, a prof. Grażyna Bochenek poświęciła wystąpienie tematowi „Rozpoznania, klasyfikacji i leczenia POChP w świetle nowych wytycznych GOLD”. Cykl wykładów zamknął dr Radosław Tymiński referatem na temat stosowania leków poza wskazaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego. (Wszystkie wykłady będą dostępne w wersji wideo nastronie internetowej MP Online).

Szczegółowe pytania zadawali lekarze z sali. W wielu przypadkach widoczna była bezsilność i lekarzy, i urzędników wobec przepisów obowiązujących od początku roku. Niejeden z uczestników konferencji skarżył się, że niesprawiedliwe rozwiązania prawne nie tylko utrudniają codzienną pracę, ale wystawiają ich na agresję ze strony pacjentów, którzy często mają zresztą prawo czuć się pokrzywdzeni przez przepisy.

Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 2 kwietnia 2012 r.

\
Data publikacji: 2 kwietnia 2012 r.