System NanoKnife IRE jest urządzeniem opartym na technologii nieodwracalnej elektroporacji (Irreversible Electroporation, IRE), metody niszczenia tkanek stworzonej w celu precyzyjnego i efektywnego eliminowania niepożądanych komórek nowotworowych. 

Dotychczas zabieg NanoKnife wykonano u ponad 3000 chorych na całym świecie, w tym również w Szpitalu św. Elżbiety. Za pomocą tego urządzenia możliwe jest leczenie trudnych wznów nowotworów w obrębie węzłów chłonnych i wznów miejscowych po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym, na przykład. raka jelita grubego, żołądka czy też dróg żółciowych.

Mokotowskie Centrum Medyczne działa od połowy 2013 roku w budynku dawnego szpitala św. Elżbiety przy ulicy Goszczyńskiego 1. Posiada 140 łóżek na oddziałach: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, gastroenterologii, laryngologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, onkologii klinicznej z chemioterapią dzienną oraz urologii. Oferuje leczenie szpitalne, diagnostykę, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (działa tu 14 poradni) oraz rehabilitację.

Szpital prowadzi także zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG, mammografii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, pracownię endoskopii oraz laboratorium. Usługi placówki są komercyjne.

Szpital Św. Elżbiety został założony w latach 30-tych, działał także w okresie powojennym. Obecny budynek ma około 50 lat. W ramach inwestycji został przebudowany i kompleksowo zmodernizowany. Obiekt został wydzierżawiony przez spółkę Platinum Hospitals od zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na 30 lat. Obecnie placówkę prowadzi spółka Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Źródło: www.szpitalse.pl