Jak podkreśla autorka komentarza, w sytuacji, kiedy ryzyka nie da się wyeliminować, celem każdego podmiotu leczniczego jest właściwe zarządzanie ryzykiem zakażeń szpitalnych i ochrona zdrowia pacjentów, w tym zapobieganie epidemiom, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu odszkodowań za zdarzenia medyczne lub błędy medyczne albo błędy w sztuce lekarskiej.

Zakażenia szpitalne są najczęstszą przyczyną roszczeń pacjentów wobec szpitali, a nieumyślne narażanie pacjentów na ryzyko zakażenia ma swoje źródło w braku wiedzy i nieprzestrzeganiu podstawowych zasad higieny. 

Joanna Mrowicka podkreśla, że zagrożenie jest realne, bo przyznawane w ostatnim czasie odszkodowania sięgają kilku milionów złotych. Przykładem może być wyrok sądu I instancji z listopada 2014 roku, w którym sąd przyznał pacjentce jednego z warszawskich szpitali odszkodowanie w wysokości 2,5 mln zł, a z odsetkami - 5 mln.  Sprawa była o tyle głośna, że pacjentka pracowała w szpitalu kilka lat jako radca prawny broniąc tamtejszych lekarzy w sprawach o błędy medyczne. Tymczasem w 2004 roku trafiła do niego jako pacjenta z zawałem serca. Z zawałem uporano się szybko i skutecznie, a mimo to kobieta opuściła szpital po 116 dniach jako osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niezdolna do prowadzenia samodzielnej egzystencji. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w uzasadnieniu tego wyroku, że niepełnosprawność pacjentki jest wynikiem działań oraz zaniechań lekarzy szpitala. 

Problem nie dotyczy tylko Polski. Na przykład w Wielkiej Brytanii zakażenia szpitalne dotyczą co piętnastej hospitalizowanej osoby, a z powodu infekcji umiera tam roczne około 5 tysięcy osób. Koszty związane z zakażeniami szacuje się na miliard funtów rocznie. Z danych Biura Medycznej Obsługi Ubezpieczeń Centrali PZU SA I PZU Życie SA wynika, że w Polsce prawie w jednej trzeciej przypadków powodem roszczeń cywilnych są zakażenia szpitalne.

Co jest powodem zakażeń szpitalnych, jak im zapobiegać, jak zarządzać ryzykiem zakażeń – tego można się dowiedzieć z e-booka autorstwa Joanny Mrowickiej pt. „Zakażenia szpitalne i ich skutki”.

E-book można pobrać ze strony www.produkty.wolterskluwer.pl