Zbliża się ważny dla wszystkich placówek medycznych moment. Do końca czerwca muszą zostać zatwierdzone ich sprawozdania finansowe za 2012 r. Te, które powiększyły swoje zadłużenie, będą musiały zostać wsparte finansowo przez swojego właściciela, przekształcone w spółki prawa handlowego lub zlikwidowane.

Przewiduje to ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217). DGP sprawdził więc, jak tę sztandarową reformę rządu realizują szpitale resortowe. Trzem ministrom: obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz zdrowia podlegają łącznie 34 takie placówki. Żadna z 17 policyjnych lecznic nie została dotąd przekształcona w spółkę i w tym roku raczej im to nie grozi.

SZKOLENIE: Przekształcenie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w spółki kapitałowe - aspekty praktyczne

Resort spraw wewnętrznych zastanawia się nad przetestowaniem reformy na jednym ze swoich szpitali, który ma nieuregulowane zobowiązania publicznoprawne. Ich umorzenie poprawiłoby kondycję finansową tej placówki. Nie ujawnia jednak, o którą lecznicę chodzi, bo decyzja w tej sprawie nie zapadła i wcale nie jest przesądzone, że minister ją podejmie. MSW nie jest bowiem entuzjastycznie nastawione do przekształceń.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna