W konkursie dotyczących działań edukacyjnych dla młodzieży na poziomie szkoły średniej została wybrana Fundacja Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita” ze Szczecina. 

Fundacja otrzyma dofinansowanie w wysokości 147 720 zł.

Fundacja zajmuje się między innymi prowadzeniem badań naukowych, prac wdrożeniowych, działalnością szkoleniową oraz działalnością diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie nauk medycznych i nauk  o zdrowiu. Organizuje także kongresy, zjazdy, seminaria, targi i szkolenia z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu.

W konkursie dotyczącym działań edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych zostały wybrane dwa podmioty: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, które otrzyma 90 tys. zł dofinansowania,  oraz Fundacja Instytut Nadziei,  która otrzyma 60 tys. zł.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, którego siedziba mieści się  przy ulicy Wiejskiej 13 w Warszawie, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy dotyczącej płodności i jej fizjologicznych uwarunkowań, w tym nauczaniem metod rozpoznawania płodności, przygotowaniem rodziców do poczęcia dziecka, popularyzacją naturalnych porodów i karmienia piersią. Na program Stowarzyszenia składają się także takie zagadnienia jak profilaktyka uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową. 

Fundacja Instytut Nadziei również mieści się w Warszawie. Zajmuje się działalnością oświatową, szkoleniową, naukową, promocyjną i dobroczynną, wspiera także osoby i rodziny z problemem niepłodności.
 

Źródło: www.mz.gov.pl