Wśród priorytetowych celów Cancer Planu znajduje się wprowadzenie ośrodków szybkiej diagnostyki nowotworów i specjalistycznych ośrodków leczenia poszczególnych typów raka, wprowadzenie genetycznej diagnostyki nowotworów, a także projekt reformy opieki paliatywnej. Cele dotyczą także kształcenia lekarzy, profilaktyki oraz sytuację psychologiczno-społeczną chorych. 

Plan powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego we współpracy z towarzystwami naukowymi i był nieformalnie wspierany przez poprzednie kierownictwo resortu zdrowia oraz NFZ. Teraz został zaktualizowany, między innymi poprzez usunięcie postulatu stworzenia pakietu onkologicznego, który już obecnie działa.

Według pacjentów wprowadzanie takiego Planu byłoby pozytywne.
- Daje nadzieję, że los setek tysięcy Polaków chorych na nowotwór może ulec poprawie – ocenia cytowany w tekście Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Osób Młodych „Alivia”.


Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl