W remach programów pomagano ich uczestnikom nie tylko pozbyć się zbędnych kilogramów, ale przede wszystkim utrwalić właściwe nawyki związane z prawidłowym sposobem odżywiania i stylem życia.

Głównym kryterium udziału w programie była zdiagnozowana otyłość – BMI powyżej 30 kg/m2. Mieszkańcy chcący wziąć udział w projekcie wypełniali ankiety bądź też brali udział we wstępnych badaniach kwalifikacyjnych, takich jak: pomiar masy ciała, poziomu cholesterolu całkowitego, glukozy, trójglicerydów czy też ciśnienia tętniczego.

Osoby zakwalifikowane do programu miały zapewnione porady dietetyka i psychologa, a także różne formy zajęć fizycznych pod okiem trenerów. Niektóre z samorządów dodatkowo organizowały warsztaty kulinarne.

W efekcie realizacji programu w Mysłowicach 36 uczestników programu straciło łącznie 184,5 kg. Pojawiły się także nowe nawyki dotyczące wyboru produktów żywnościowych. Sukcesem jest również wzrost aktywności fizycznej u 65 procent osób biorących udział w programie.

W Chorzowie program ukończyły 23 osoby z 29 zakwalifikowanych. Odnotowany spadek masy ciała średnio o 5,2 kg, a wskaźnika BMI o 1,91kg/m2 w całej grupie. Poprawiły się także parametry tj. ciśnienie tętnicze oraz cholesterol LDL (- 19,4 mg procent).

 [-OFERTA_HTML-]

W Toruniu rekordzistka schudła 27 kg i utrzymuje prawidłową masę ciała. Średnia utracona masa ciała w tej grupie to 11,07 kg.

W Lesznowoli u 90 procent uczestników zauważono wzrost świadomości na temat znaczenia prawidłowego odżywiania. Warsztaty kulinarne to forma wsparcia, która najbardziej podobała się młodym uczestnikom programu.

Satysfakcjonująca utrata kilogramów, czyli aż 251,80 kg wśród 19 osób to efekt uczestnictwa w spotkaniach grup w Kaliszu.

W Poznaniu w programie udział wzięło 32 uczestników. Łączna utrata kilogramów u 13 osób to 65,1 kg, u 15 osób zaobserwowano zahamowanie przyrostu kilogramów bądź utrzymanie masy ciała na dotychczasowym poziomie.

W Ostrowie Wielkopolskim 20-osobowa grupa uczestników schudła łącznie około 53 kg. Każdy z uczestników zmniejszył poziom tkanki tłuszczowej średnio o 1,7 procenta. Dzięki zajęciom sportowym poprawiła się także sprawność i kondycja fizyczna.

Uczestnicy programów jednomyślnie deklarują, że ich samopoczucie zdecydowanie się poprawiło, wzrosło poczucie własnej wartości. Co ważne, zmienił się również ich styl życia. Zdecydowana większość zamierza kontynuować to, czego nauczyła się podczas trwania programu i jest gotowa zachęcać do zmian swoje rodziny oraz kolegów z pracy.

Niezwykle cenna okazała się możliwość wzajemnego wsparcia w walce z otyłością oraz motywacja do nieulegania słabościom. Proces mający na celu osiągnięcie prawidłowej masy ciała jest długotrwały i często wymaga wielu wyrzeczeń.

Samorządy zobowiązały się do kontynuacji działań skierowanych do osób otyłych w ramach środków własnych.

 [-DOKUMENT_HTML-]