Przypadki martwych dzików zostały wykryte w dniach 17 i 19 lutego 2014 na terenie województwa podlaskiego w ramach funkcjonującego od 2013 roku programu monitorowania afrykańskiego pomoru świń.
Przepisy stosowane przez Inspekcję Weterynaryjną zapobiegają możliwości wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z gospodarstwa, w którym podejrzewa się lub stwierdzono afrykański pomór świń.

Ministerstwo oświadcza też, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie stwierdza żadnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w związku z tą chorobą. Dostępne w handlu mięso jest bezpieczne i nadaje się więc do spożycia. Ministerstwo zapewnia też, że służby podległe ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi podjęły stosowne działania mające na celu ograniczenie potencjalnego ryzyka przeniesienia tej choroby na trzodę chlewną.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

http://www.minrol.gov.pl


http://www.wetgiw.gov.pl


thttp://gis.gov.pl


Oprac. Magdalena Okoniewska