Otwierając spotkanie, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zwrócił uwagę na konieczność skupienia się na pacjencie i dostarczaniu mu najwyższej jakości usług zdrowotnych. Kluczowa jest jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta – zaznaczył Radziwiłł.

Minister podkreślił również potrzebę zaangażowania możliwie szerokiego grona interesariuszy, a także zapewnienia współpracy międzyresortowej, przede wszystkim z Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów. Podziękował uczestnikom spotkania za deklarację włączenia się w prace nad strategią.

Podczas spotkania zaprezentowano także założenia Programu e-Zdrowia oraz wstępne założenia merytoryczne i organizacyjne w zakresie opracowania Strategii e-Zdrowia.

Odbyły się także prace w trzech zespołach specjalistycznych: ds. cyfrowej transformacji, ds. lepszej opieki zdrowotnej oraz  ds. lepszego zarządzania w zdrowiu.

Zakończenie prac nad strategią e-zdrowia planowane jest do końca 2017 roku.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]