Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie dokument dotyczący reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w wersji 1.0. dokument zawiera polską implementację standardu HL7 CDA na potrzeby elektronicznych dokumentów medycznych przetwarzanych na Platformie P1.

Dokument określa między innymi reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, definicje struktury dokumentów medycznych, wymagalność danych oraz słowniki lub ich podzbiory, których należy użyć do klasyfikacji informacji umieszczanej w dokumentach medycznych. Zdefiniowano także format wyświetlania elektronicznych dokumentów medycznych zgodnych z tymi regułami.

Reguły dotyczą dwóch grup dokumentów. Do pierwszej należą: eRecepta, eSkierowanie i eZlecenie, do drugiej - Konsultacja lekarska, Karta informacyjna leczenia szpitalnego, Sprawozdanie z badania laboratoryjnego oraz Opis badania diagnostycznego. Dokumenty z pierwszej grupy będą przetwarzane na platformie P1, z drugiej grupy – jedyne na niej indeksowane.

Celem reguł jest zapewnienie standaryzacji interoperacyjnej tych dokumentów w stopniu umożliwiającym ich przetwarzanie i bezpieczną wymianę między podmiotami.

Dokument został zaktualizowany w wyniku konsultacji. Jego publikacja wynika z rozporządzenia dotyczącego art. 13 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 2 lutego 2015 r.