Ministerstwo zapewniło, że natychmiast podjęło działania mające na celu zakupienie szczepionki u innych producentów.
 
„Wszystkie dzieci, które powinny być po raz pierwszy szczepione przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (dTaP) otrzymają szczepionkę w terminie. Jednak – w związku z niewywiązaniem się producenta z umowy – może dojść do sytuacji, w której dzieci 6-letnie będą szczepione z opóźnieniem tzw. dawką przypominającą” – czytamy w komunikacie Ministerstwa.
 
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że przesunięcie nawet o kilka miesięcy terminu kolejnych szczepień nie wpłynie negatywnie na proces uodparniania się dzieci – opinię w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska.  

Czytaj: Kalendarz szczepień na rok 2016: zmiany w szczepieniach obowiązkowych i zalecanych>>>
 
„Uspokajamy rodziców i opiekunów – zdrowie Państwa dzieci nie jest zagrożone. Dzieci będą szczepione przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w sposób zapewniający uodpornienie. Punkty szczepień będą ustalać terminy tak, aby w pierwszej kolejności były szczepione te dzieci, które najdłużej czekają na szczepienie” – zapewnia komunikat Ministerstwa.
 
Ministerstwo apeluje także do rodziców i opiekunów o współpracę z lekarzami sprawującymi opiekę nad dziećmi i stawianie się na szczepienia w wyznaczonych terminach.