Uczestnicy spotkania zgodzili się, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym muszą mieć lepszy dostęp do świadczeń dentystycznych.

Ustalono też, że konieczne jest wypracowanie programu zapobiegania próchnicy u dzieci jeszcze zanim trafią one do szkoły oraz podkreślono wagę i znaczenie edukacji w tym zakresie.

Eksperci zawrócili uwagę na potrzebę zmian w zakresie organizacji i finansowania systemu opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą. Poruszono również kwestię opieki stomatologicznej dla dzieci niepełnosprawnych.

Resort podkreślił, że trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Gromadzone i analizowane są dane dotyczące skutków finansowych różnych koncepcji rozwiązań. Jest to bardzo wczesny etap prac – podkreśla resort zdrowia, dodając, że rozpoczęto w tej sprawie szerokie konsultacje.

W spotkaniu wzięli nim udział: wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia Zbigniew Król, minister edukacji narodowej Anna Zalewska, konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie stomatologii dziecięcej, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Dostrzegając potrzebę dalszej współpracy ustalono termin kolejnego spotkania na 6 czerwca 2017 roku.


Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]