Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i resortu, realizuje nowatorski projekt pod tytułem „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”.

Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą wspierały decyzje zarządcze dotyczące grup chorób kardiologicznych i onkologicznych. Organizowane szkolenia mają na celu zapewnienie możliwości aktywnego uczestnictwa w konsultacjach modelowego podejścia do tworzenia map potrzeb zdrowotnych w Polsce.

Podczas szkoleń zaprezentowane będą nie tylko wyniki analiz, ale również zostanie stworzone pole do wymiany opinii eksperckich w zakresie zastosowania modeli prognostycznych. Szkolenia podzielone zostały na dwa zakresy tematyczne: onkologiczny i kardiologiczny. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów z zakresu ochrony zdrowia i modelowania stochastycznego.

Szkolenia są przeznaczone dla przedstawicieli kadry zarządzającej szpitali i dysponentów środków w ochronie zdrowia wszystkich województw (poza województwem mazowieckim, dla którego prowadzone były warsztaty).

Rekrutacje na szkolenia z zakresu onkologii i kardiologii będą prowadzone oddzielnie. Każda placówka będzie mogła zgłosić przedstawicieli na oba rodzaje szkoleń – z zastrzeżeniem, że nie będą to te same osoby. O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń. Dla każdego województwa, ze względu na specyfikę danych omawianych na szkoleniu, przewidziany jest indywidualny termin szkolenia. Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania: www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/rekrutacja-na-szkolenia-i-warsztaty

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 18 czerwca 2015 r.