Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2014 r. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
Konkurs dotyczy takich akich świadczeń jak przeszczepianie wątroby, serca i płuc, komórek wysp trzustkowych, komórek przytarczyc, operacji wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych, przezskórnego lub z innego dostępu wszczepiania zastawek serca wideotorakoskopowej ablacji w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków oraz , kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających i mechanicznego, pozaustrojowego wspomagania serca sztucznymi komorami.
Oferty można składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję elektroniczną oferty.
Źródło: www.mz.gov.pl