Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone. Ich idea zostanie zachowana.

Do końca 2018 roku powstanie nowe rozporządzenie, które określi standardy organizacyjne opieki zdrowotnej. 4 stycznia 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się prawami kobiet i opieką okołoporodową i zaprosił je do współpracy przy opracowaniu tych standardów.

Resort planuje także, aby minister zdrowia ogłaszał w formie obwieszczenia zalecenia dotyczące postępowania medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia w poszczególnych dziedzinach medycyny przygotowane przez towarzystwa naukowe. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który to umożliwi, został przekazany do Sejmu (druk nr 1098).

Stosowanie się do rekomendacji zawartych w obwieszczeniach będzie mogło stanowić jeden z warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych z placówkami medycznymi – zapewnia Ministerstwo w komunikacie.

Źródło: www.mz.gov.pl