Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 roku podjęto decyzję o przekształceniu warszawskiego Instytutu Reumatologii w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Do zadań tej placówki należy między innymi prowadzenie badań naukowych oraz przygotowanie standardów i wytycznych w obszarze geriatrii, reumatologii oraz rehabilitacji medycznej.
 
- W tej chwili podjęto już istotne działania, żeby Instytut stał się ośrodkiem referencyjnym, z którego będzie wypływała wiedza dla lekarzy rodzinnych, lekarzy innych specjalności, a także będzie to miejsce kształcenia specjalistów w zakresie geriatrii - mówił Pinkas podczas posiedzenia komisji.
 
Wiceminister chwalił kadrę Instytutu, ale jednocześnie podkreślał konieczność doposażenia placówki; powiedział, że obecnie jest ona "w opłakanej kondycji infrastrukturalnej". Dopytywany o zakres planowanych działań powiedział, że wyremontowania wymaga kilka oddziałów.
- Żeby ten instytut miał możliwość implementowania nowych technologii medycznych - mówił.
 
Pinkas przypomniał na posiedzeniu komisji, że obecnie w Polsce jest około 300 geriatrów. Zaznaczył, że ich rolą przede wszystkim powinno być dzielenie się swoją wiedzą, prowadzenie ośrodków dydaktycznych oraz konsultacja z innymi lekarzami. Podkreślił też, że lekarze opieki podstawowej powinni być doskonale wykształceni w zakresie specyfiki diagnostyki i terapii osób starszych.
 
- Musimy być realistami: nie zbudujemy w Polsce oddziałów geriatrycznych, które zapewnią możliwość dostępu o każdej porze dnia i nocy każdej osobie starszej.  My mamy zapewnić dostęp do geriatrii, która wygląda w taki sposób, że mamy na oddziałach ludzi, którzy mają odpowiednie wykształcenie i którzy mają umiejętności geriatryczne - mówił Pinkas.
 
W informacji przekazanej członkom komisji resort zdrowia wskazuje, że kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed systemem ochrony zdrowia są  koordynacja leczenia seniorów, problem polipragmazji, czyli niewłaściwa ordynacja leków, u osób starszych, potrzeba zwiększenia specjalistów z zakresu geriatrii oraz wzrost kompetencji lekarzy rodzinnych zajmujących się osobami starszymi.

Czytaj: Demografia wymusza zmiany w Instytucie Reumatologii>>>
 
Resort podkreślił też wagę współpracy Instytutu Geriatrii jako podmiotu naukowo-badawczego z podmiotami leczniczymi oraz polskim i zagranicznym przemysłem.
- Budowanie partnerstwa pozwala na prowadzenie prac badawczych, których celem jest opracowanie nowych produktów i usług dedykowanych potrzebom osób starszych – dodaje Ministerstwo.
 
Poinformowano też, że jeden z kluczowych projektów Instytutu jest związany ze zmianami demograficznymi.
- Przedmiotowy projekt dotyczy opracowania standardu dla opieki domowej oraz jego wdrożenie w postaci pilotażu. Zgodnie z założeniami projektu opieka domowa świadczona byłaby w domu lub w środowisku pacjenta i uwzględniałaby wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie tele-opieki oraz systemów do zarządzania świadczeniem opieki przez wykwalifikowany personel opiekunów – czytamy w informacji resortu.
 
Z opracowanej przez GUS prognozy demograficznej dla Polski na lata 2014-2050 wynika, że największym wyzwaniem dla polskiego systemu opieki zdrowotnej będzie zapewnienie opieki medycznej dla rosnącej populacji osób powyżej 65. roku życia. W 2050 roku liczba obywateli w wieku przekraczającym 65 lat podwoi się.(pap)
Dowiedz się więcej z książki
Pogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł