Oznacza to, że wydatki poniesione dotychczas na projekt P1 pozostaną kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarska (1 faza projektu P1).

Możliwe będzie również wystąpienie o sfinansowanie pozostałych prac w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (faza 2 projektu P1). Tym samym głównym źródłem finansowania całego przedsięwzięcia pozostaną środki unijne.

Resort zdrowia przypomina, że w listopadzie 2015 roku Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ) odstąpiło od większości umów z wykonawcami projektu  „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (projekt P1) – w związku z brakiem możliwości dokończenia go w ówczesnej formule i terminie. 

Jednocześnie CSIOZ – w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia – opracował nowe założenia kontynuacji projektu P1. Polska wystąpiła również do Komisji Europejskiej o zgodę na dalszą realizację projektu P1 w ramach procedury tzw. fazowania. Zgoda ta właśnie została wydana.


Czytaj także: Co musisz wiedzieć o reformie ochrony zdrowia?>>>


Uwzględniając decyzję Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), wydaną na wspólny wniosek Ministerstw Zdrowia i Cyfryzacji, szereg aspektów związanych z projektem P1 zostało poddanych audytom. Były to audyty: formalno-prawny dokumentacji przetargowej na dokończenie projektu P1, technologiczny dokumentacji przetargowej na dokończenie projektu P1, produktów ugód w ramach strumieni S2 i S3 oraz prawny zasadności zawierania ugód w ramach strumienia S1.

Obecnie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pracuje nad uwzględnieniem rekomendacji wynikających z tych audytów. Po ich zakończeniu i przeprowadzeniu ostatecznych uzgodnień na forum KRMC z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Finansów, będzie można przejść do implementacji fazy 2 projektu P1.

Projekt realizuje CSIOZ, czyli jednostka podległa Ministerstwu Zdrowia, współpracująca z Ministerstwem Cyfryzacji. Wyrazem tego jest zarówno przyjęty sposób nadzoru nad CSIOZ, czyli uwzględnienie w składzie rady rewizyjnej CSIOZ przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji oraz zatrudnianie jednego z zastępców dyrektora CSIOZ po uzyskaniu akceptacji MC, jak i bieżąca współpraca w zakresie realizacji projektu P1.

Źródło: www.mz.gov.pl