Resort opublikował wyjaśnienie w związku z pojawiającymi się na ten temat wątpliwościami.

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, termin zgłaszania uwag mija 1 lutego 2017 roku.

„Przeanalizujemy zaproponowane w nim przepisy pod kątem zgłoszonych uwag, tak aby wypracować jak najlepsze rozwiązania” – zapewnia Ministerstwo.

Projekt zakłada, że podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej. Zaproponowano w nim, że za lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można uznać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo ze specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – w tym lekarza pediatrę – jeżeli udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata i ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ oraz listę aktywną pacjentów.
 

 [-DOKUMENT_HTML-]Resort zdrowia zaproponował także, aby do 31 grudnia 2025 roku za lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej uznawać również lekarzy, którzy – choć nie spełniają kryterium stażu – udzielają świadczeń w POZ i posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w POZ oraz aktywną listę pacjentów.

Źródło: www.mz.gov.pl

Czytaj także: Dostęp do POZ dla wszystkich pacjentów - poznaj szczegóły ostatniej nowelizacji przepisów>>>